Home Uncategorized Tín hiệu MQL5 tại HotForex

Tín hiệu MQL5 tại HotForex

by Administrator

Cộng đồng MQL5 đang chờ đợi bạn!
Hãy tham gia Cộng đồng MQL5 để được tiếp cận các tín hiệu giao dịch
đa dạng từ các nhà cung cấp đã được kiểm chứng

Mở Tài khoản Tự động HotForex:

khách hàng mới               Khách hàng hiện tại

Lợi ích:

Tự động hóa hoạt động giao dịch của bạn với lựa chọn đa dạng các Tín hiệu Giao dịch miễn phí và có trả phí từ Cộng đồng MQL5. Việc khởi đầu không thể dễ dàng hơn vì trên thực tế, MQL5 đã được tích hợp vào thiết bị đầu cuối giao dịch MT4 của bạn, vì vậy, hãy mở Tài khoản Tự động HotForex mới và trở thành một thành viên của MQL5, một trong những cộng đồng giao dịch sao chép lớn nhất trên thế giới.

Lựa chọn các Tín hiệu miễn phí và có trả phí đa dạng
MQL5 được tích hợp vào nền tảng MT4 của bạn
Quy trình đăng ký nhận Tín hiệu Đơn giản
Các giao dịch của Nhà cung cấp Tín hiệu sẽ được sao chép một cách tự động
Hoàn toàn không có hoa hồng hay ẩn phí
Kiến trúc đám mây của MQL5 giúp giảm thiểu độ trễ
Các nhà cung cấp tín hiệu có trả phí được giám sát trong một tháng để kiểm chứng hiệu quả hoạt động của họ
Phân tích dữ liệu về hiệu quả trong lịch sử đối với mỗi Tín hiệu

Cách Đăng ký:

1. Đăng nhập myHotForex và mở một Tài khoản Tự động HotForex.

2.Đăng ký với Cộng đồng MQL5. Việc này có thể được thực hiện theo hai cách:
a. Trên thiết bị đầu cuối giao dịch HotForex MT4 của bạn, hãy nhấp lên “Công cụ” “Tùy chọn” “Cộng đồng” “Đăng ký”; hoặc,
b. Truy cập http://www.mql5.com/ và đăng ký.
Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận có chứa mật khẩu Cộng đồng MQL5 của bạn

register

Đăng ký nhận Tín hiệu

Khi bạn đã mở một Tài khoản Tự động HotForex và trở thành thành viên của Cộng đồng MQL5, bạn sẽ có thể truy cập danh sách đầy đủ các Nhà cung cấp Tín hiệu. Các Tín hiệu MQL5 có thể được truy cập trực tiếp từ thiết bị đầu cuối MT4 của bạn. Nếu bạn chưa làm vậy, hãy vào Công cụ -> Tùy chọn -> Thẻ Cộng đồng để đăng ký hoặc đăng nhập với Cộng đồng MQL5 (Xem phần Cách Đăng ký).

1: Từ bên trong thiết bị giao dịch HotForex MT4, hãy nhấp lên thẻ “Tín hiệu” để duyệt danh sách đầy đủ các nhà cung cấp tín hiệu. Để xem thêm thông tin về một Tín hiệu, chỉ cần nhấp đúp chuột lên nhà cung cấp mà bạn muốn chọn.1subscr

2: Nếu bạn muốn đăng ký với nhà cung cấp Tín hiệu, hãy nhấp lên nút “Đăng ký”

2subscr

3: Để tiếp tục việc đăng ký nhận Tín hiệu, bạn phải đồng ý với Điều khoản Sử dụng của Dịch vụ Tín hiệu và nhập mật khẩu MQL5 vào hộp trình đơn bật lên.

3subscr

4: Bước cuối cùng là kích hoạt việc đăng ký nhận tín hiệu thời gian thực và thiết lập các thông số quản lý rủi ro ưu tiên* của bạn.

4subscr

Sau khi đăng ký với một Nhà cung cấp Tín hiệu, bạn sẽ nhìn thấy một xác nhận rằng đăng ký của bạn đã được thực hiện thành công và các giao dịch của Nhà cung cấp Tín hiệu sẽ được tự động sao chép vào tài khoản giao dịch của bạn.

*Vui lòng lưu ý rằng:
Vì HotForex sử dụng Lệnh thị trường, nên mọi giá trị được nhập vào trường Độ lệch/Độ trượt không thể được áp dụng vì chức năng này chỉ có thể được áp dụng cho Lệnh tức thời.
Nếu tùy chọn “Kích hoạt đăng ký nhận tín hiệu thời gian thực” không được chọn, sẽ không có giao dịch nào được sao chép.
Trong trường hợp bạn không muốn đồng bộ hóa Tín hiệu đã chọn của mình ngay lập tức và quyết định chờ đợi các điều kiện giao dịch thuận lợi hơn, bạn sẽ phải kích hoạt lại tùy chọn “Kích hoạt đăng ký nhận tín hiệu thời gian thực một cách thủ công.
Chúng tôi khuyên bạn nên giữ nguyên không chọn hộp “Đồng bộ hóa các vị thế mà không cần xác nhận” để cho phép việc kiểm soát tốt hơn đối với hoạt động giao dịch trong tài khoản của bạn.
Để xem Video Hướng dẫn về MQL5, vui lòng nhấp vào đây
Đăng ký nhận Tín hiệu Có trả phí – Nạp tiền

Nếu bạn quyết định đăng ký nhận một trong số các Tín hiệu có trả phí của MQL5, bạn phải đảm bảo rằng bạn có đủ tiền trong Tài khoản MQL5 của mình.

Để nạp tiền:

1) Đăng nhập tài khoản MQL5 của bạn tại địa chỉ www.mql5.com
2) Nhấp lên Hồ sơ
3) Chọn “Thanh toán” từ trình đơn bên
4) Chọn một phương thức thanh toán và nạp tiền một cách an toàn vào tài khoản MQL5 của bạn
5) Sau đó, chỉ cần đăng nhập thiết bị đầu cuối giao dịch MT4 của bạn và làm theo các bước trong phần “Đăng ký nhận Tín hiệu“..

Gia hạn Đăng ký

Bạn có thể đăng ký với một Nhà cung cấp Tín hiệu trong khoảng thời gian một tuần hay một tháng. Nếu bạn muốn gia hạn Đăng ký, vui lòng làm theo các bước dưới đây:

Truy cập Thiết bị đầu cuối của bạn và nhấp lên tín hiệu. Nhấp lên nút “Gia hạn”

5subscr

 

2: Đồng ý với Điều khoản Sử dụng, nhập thông tin xác nhận MQL5 của bạn và nhấp OK

6subscr

Hủy đăng ký với Nhà cung cấp Tín hiệu

Bạn luôn có thể kiểm soát hoàn toàn việc đăng ký nhận tín hiệu và có thể hủy đăng ký với một nhà cung cấp bằng cách chỉ cần nhấp lên nút “Hủy đăng ký”. Bạn cũng có thể dừng hoặc gia hạn đăng ký từ thiết bị đầu cuối giao dịch HotForex MT4 của mình.

  • Để đăng ký nhận một Tín hiệu mới, trước tiên bạn phải hủy đăng ký mọi đăng ký hiện tại và đóng mọi giao dịch đang mở. Sau đó, chỉ cần đăng nhập lại vào tài khoản của bạn để đồng bộ hóa.
  • Khi bạn hủy đăng ký với một Nhà cung cấp Tín hiệu, mọi giao dịch mở sẽ tiếp tục mở cho đến khi bạn đóng chúng một cách thủ công.

7unsubscr

Các Quy tắc và Quy định cho việc Sử dụng Dịch vụ Tín hiệu MQL5

Vui lòng đọc những Quy tắc về việc Sử dụng Dịch vụ Tín hiệu MQL5: www.mql5.com/en/signals/rules

Các Lưu ý Quan trọng

  • Đối với mỗi Tài khoản Tự động, bạn chỉ có thể đăng ký nhận một Tín hiệu. Nếu bạn muốn đăng ký nhận một Tín hiệu thứ hai, trước tiên bạn phải hủy đăng ký nhận Tín hiệu hiện tại và đóng tất cả các giao dịch đang mở.
  • Thời gian Đăng ký nhận Tín hiệu là một tuần hoặc một tháng. Nếu bạn muốn tiếp tục đăng ký nhận Tín hiệu, bạn phải hoàn tất quy trình gia hạn.
  • Các tín hiệu chỉ có thể được áp dụng cho tài khoản của bạn nếu không có vị thế mở nào. Bạn phải đóng mọi vị thế mở để đăng ký nhận Tín hiệu một cách thành công.
  • Đòn bẩy tối đa là 1:400 trên các Tài khoản Tự động.
  • Khách hàng có thể có tối đa một Tài khoản Tự động.
  • Khách hàng có thể có tối đa một Tài khoản Tự động.
  • Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản MT4 của mình, bạn sẽ không thể nhận được Tín hiệu từ nhà cung cấp và, do đó, sẽ không có thêm giao dịch nào được sao chép và mọi giao dịch mở sẽ tiếp tục mở cho đến khi bạn đóng chúng/ thiết lập các thông số giao dịch một cách thủ công. Chúng tôi khuyên bạn nên thiết lập các thông số Dừng lỗ và Chốt lãi cho mọi giao dịch mở một cách thủ công nếu bạn đăng xuất khỏi MT4. Hãy đăng nhập lại vào nền tảng giao dịch để đồng bộ hóa Tín hiệu của bạn.

Related Posts

Leave a Comment