Cập nhật chiến lược Dầu (USOil) ngày 05/05/2016

Cập nhật chiến lược Dầu (USOil) ngày 05/05/2016 Chiến lược Buy Dầu (USOil) ngày 05/05/2016 tại giá 43.22 – 43.96 đạt chốt lời khi giá tăng mạnh lên vùng 51 USD/Thùng Chiến lược Buy Dầu (USOil) ngày 05/05/2016 Dự đoán xu hướng tiếp theo giá Dầu (USOil) tiếp tục tăng về ngưỡng 60 USD/Thùng Nhà […]