USD đảo chiều tăng sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Cuối phiên 24/9, USD tăng so với các đồng tiền khác trong giỏ tiền tệ sau khi Chủ tịch Fed cho biết, lãi suất sẽ tăng trước khi năm nay kết thúc. Chỉ số Đôla Wall Street Journal, theo dõi USD với 16 đồng tiền trong giỏ tiền tệ, lúc 15h50 giờ New York tăng […]