Giá dầu thấp được bao lâu nữa?

Có quá nhiều biến số để có thể có dự báo một cách có ý nghĩa về giá dầu. Những điều chúng ta biết là mặc dù gần đây tăng giá trở lại nhưng giá dầu đã giảm gần 50%, là mức sụt giảm kéo dài và lớn nhất trong 20 năm qua. Và chúng […]