Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ ngày thứ ba liên tiếp

Trung Quốc vừa hạ tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ so với đôla trong ngày thứ ba liên tiếp. Tỷ giá đồng nhân dân tệ so với đôla giảm thêm 1% ngày 13/8. Mức giảm này thấp hơn hai mức 1,9% và 1,6% trong hai ngày 11 và 12/8. Ngân hàng Nhân […]