Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016

Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016 GBP/AUD đạt Tagert 1 khi giá tăng lên 1.9694, nhà đầu tư an toàn chốt lời ở Target 1. Mạo hiểm chốt 1/2 khối lượng và giữ lệnh về Target 2 vùng 1,9795-1,9820 Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công! Xem chi tiết tại: HotForex Analysis

Chiến lược giao dịch GBP/AUD ngày 11/05/2016

Chiến lược giao dịch GBP/AUD ngày 11/05/2016 Buy GBP/AUD vùng 1,9520-1,9560, Target 1 tại vùng: 1,9694-1,9740 và Target 2 tại 1,9795-1,9820 Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công! Xem chi tiết tại: HotForex Analysis