Trung Quốc tuyên bố duy trì chính sách tiền tệ thận trọng

Theo quyết định tại cuộc họp quý 4/2015 của Ủy ban chính sách tiền tệ thuộc PboC, Trung Quốc sẽ duy trì chính sách tiền tệ thận trọng linh hoạt hơn. PboC sẽ phối hợp một cách linh hoạt các công cụ tiền tệ để duy trì thanh khoản trên thị trường ở mức hợp […]