Chỉ số

Swap Giờ giao dịch Bàn thực hiện Lệnh CFDs Swap Rates   Chỉ Số Chênh lệch Điển hình Swap bán *** Swap mua *** Mức Hạn chế và Mức dừng sử dụng biên * Tick Value ** per lot đồng Kích thước (1 lot) AUS200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1 FRA40 […]