Chỉ số

Swap Giờ giao dịch Bàn thực hiện Lệnh CFDs Swap Rates   Chỉ Số Chênh lệch Điển hình Swap bán *** Swap mua *** Mức Hạn chế và Mức dừng sử dụng biên * Tick Value ** per lot đồng Kích thước (1 lot) AUS200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1 FRA40 […]

Chỉ số Cổ Phiếu

Thương mại các thị trường vốn cổ phần khi HotForex Cổ phiếu là một trong những Công cụ Tài chính phổ biến nhất toàn thế giới. HotForex đưa ra những Hợp đồng cho sự chênh lệch. Kinh doanh cổ phiếu thông qua CFD cho phép những vụ giao dịch hoặc cam kết thị trường ‘Sở […]