Home Uncategorized Phân tích tương quan giá Dầu Và AUD/USD

Phân tích tương quan giá Dầu Và AUD/USD

by Administrator

+ Phân tích tương quan theo phương pháp Pearson cho kêt quả 0.76728 (mức tương quan khá tốt) với thông số giá Dầu và AUD từ tháng 1/2005 đến 12/2014.

+ Theo Biểu đồ phân tán có thể thấy tính tương đồng giữa giá Oil và AUD

Mức giá dầu hiện nay đang bằng ngưỡng đầu năm 2009 (4/2009).

Mức tỷ giá AUD/USD hiện nay đang bằng ngưỡng tháng 7/2009.

Giả định giá dầu duy trì ở mức hiện tại hoặc tiếp tục suy giảm, khả năng cao đồng AUD sẽ tiếp tục giảm về ngưỡng 0.728.

 

Nguồn SOIDOI.ORG

Related Posts

Leave a Comment