Home Nạp rút tiền

Nạp rút tiền

by Administrator
 • Các yêu cầu rút tiền được gửi trước 10:00 theo giờ máy chủ sẽ được xử lý vào cùng ngày làm việc từ 7:00 sáng đến 5:00 chiều theo giờ máy chủ.
 • Rút tiền tương ứng với phương thức thanh toán của quý vị. Mẫu có thể được tìm thấy ở Trader's Room
 • click here for additional Withdrawal Conditions
Đặt Cọc | HotForex | HotForex

Thêm tiền vào tài khoản

 • Giao dịch nhanh 24/5 trong giờ giao dịch tiêu chuẩn..
 • Phí đặt cọc: HotForex không áp dụng bất kỳ phí đặt cọc nào.
CÁC QUYỀN CHỌN Số đặt cọc Tối đa Số đặt cọc Tối thiểu THỜI GIAN ĐẶT CỌC Phí đặt cọc Đặt Cọc
Chuyển tiền Bằng điện
Không giới hạn $100 Quỹ gửi qua đường truyền dây thường mất từ 2-7 ngày làm việc để được ghi có vào tài khoản của bạn. For wire transfers below USD $100 HotForex will not cover the fees. Đặt Cọc
Thẻ tín dụng
$8,000 $50 tức thì Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$7.500 per transaction $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 Tối đa 10 phút Không có Đặt Cọc
Lựa Chọn Thanh Toán Trực Tuyến
$10,000 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) Không có Đặt Cọc
$500 $5 Up to 10 minutes (If bitcoin transaction is confirmed in the network) Không có Đặt Cọc
$5000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$50,000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$10,000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
$50,000 $5 tức thì Không có Đặt Cọc
Local Deposit / Bank Transfer
300,000,000 VND 300,000 VND tức thì Không có Đặt Cọc
Giao dịch Forex và CFDs khá nguy hiểm

Phân tích HotForex mới nhất

Loading latest analysis...

funding
CÁC QUYỀN CHỌN Max. Số tiền rút Số tiền rút Tối thiểu Thời gian Rút Phí rút Rút
 • Chuyển tiền Bằng điện
  HideShow
 • không có giới hạn $100 2-7 business days, depending on your corresponding bank Tùy thuộc vào ngân hàng tương ứng của quý vị Rút
 • Thẻ tín dụng
  HideShow
 • $10,000 $15 2 - 10 ngày làm việc Không có Rút
  $10,000 $15 2 - 10 ngày làm việc Không có Rút
  $10,000 $5 2 - 10 ngày làm việc Không có Rút
 • Lựa Chọn Thanh Toán Trực Tuyến
  HideShow
 • $5,000 $5 Không có Rút
  $4,000 $5 Không có Rút
  $10,000 $5 Không có Rút
  $5,000 $5 Không có Rút
  $7,000 $50 Không có Rút