Tài khoản Cố định

HotForex cam kết cung cấp cho khách hàng những điều kiện giao dịch tốt nhất có thể. Để phục vụ cam kết này, hiện chúng tôi đang cung cấp 9 loại tài khoản khác nhau để phù hợp với yêu cầu cụ thể của các nhà giao dịch khác nhau. Khi quý vị đang muốn […]

Tài khoản Currenex

HotForex cam kết cung cấp cho khách hàng những điều kiện giao dịch tốt nhất có thể. Để phục vụ cam kết này, hiện chúng tôi đang cung cấp 9 loại tài khoản khác nhau để phù hợp với yêu cầu cụ thể của các nhà giao dịch khác nhau. Khi quý vị đang muốn […]

Tài khoản có chênh lệch bằng không

Tài khoản có chênh lệch bằng không – Zero Spread Tiết kiệm chi phí giao dịch với Tài khoản có Chênh lệch bằng 0 của HotForex Với khoản tiền nạp tối thiểu chỉ 100 USD khi mở tài khoản, Tài khoản có Chênh lệch bằng 0 của HotForex là một giải pháp giao dịch chi […]