Home HotForex Analysis

HotForex Analysis

by Nguyen Va

Chiến lược giao dịch EUR/USD ngày 13/06/2016

Chiến lược giao dịch EUR/USD ngày 13/06/2016 Bán EUR/USD vùng 1,1304-1,1323 Chốt lời TP1 vùng: 1,1268-1,1280 TP…

Chiến lược giao dịch EUR/CAD ngày 09/06/2016

  Chiến lược giao dịch EUR/CAD ngày 09/06/2016 Mua EUR/CAD vùng 1.4440 Chốt lời TP1:…

Cập nhật chiến lược Dầu (USOil) ngày 05/05/2016

Cập nhật chiến lược Dầu (USOil) ngày 05/05/2016 Chiến lược Buy Dầu (USOil) ngày 05/05/2016…

Cập nhật chiến lược EUR/GBP ngày 06/06/2016

Cập nhật chiến lược EUR/GBP ngày 06/06/2016 EUR/GBP đạt chốt lời TP1 khi giá giảm…

Chiến lược giao dịch EUR/GBP ngày 06/06/2016

Chiến lược giao dịch EUR/GBP ngày 06/06/2016 Bán EUR/GBP vùng 0.7870 – 0.7900 Target 1 vùng: 0.7776…

Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016

Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016 GBP/AUD đạt Tagert 1 khi giá tăng lên…

Chiến lược giao dịch EUR/JPY ngày 11/05/2016

Chiến lược giao dịch EUR/JPY ngày 11/05/2016 Buy EUR/JPY vùng 123.54 – 123.75, Target 1:…

Chiến lược giao dịch GBP/AUD ngày 11/05/2016

Chiến lược giao dịch GBP/AUD ngày 11/05/2016 Buy GBP/AUD vùng 1,9520-1,9560, Target 1 tại vùng: 1,9694-1,9740 và…

Chiến lược EUR/USD ngày 06/05/2016

Sell EUR/USD vùng 1.1456 – 1.1474, TP1: 1.1418, TP2: 1.1361 Chúc quý nhà đầu tư…

Chiến lược Dầu ngày 05/05/2016

Chiến lược giao dịch Dầu ngày 05/05/2016 Buy dầu (USOil) vùng 43.22 – 43.96, TP1…

[layerslider_vc id=”2″]