Một thương hiệu đoạt giải thưởng HotForex sẽ không phải là môi giới như ngày hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của khách hàng của chúng tôi và sự cống hiến của lực lượng lao động của chúng tôi. Trong những năm qua, chúng tôi vinh dự nhận được nhiều, danh hiệu cao uy tín của một số cơ quan trao giải thưởng uy tín nhất của ngành ngoại hối bao gồm: Best FX Broker in the Gulf; Môi giới tốt nhất ở Trung Quốc; Affiliate tốt nhất / Chương trình IB; và, Best FX Broker Tây Âu. Gần đây nhất, HotForex đã được lựa chọn để tham gia hàng ngũ của Sở Tài chính Top 100 công ty toàn cầu Thế giới, một vinh dự rất lớn.
Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã đóng góp vào sự thành công của HotForex

Best Client Funds Protection Broker Award 2015

MENA Dubai FX Show

Best FX Online Broker 2015

New Europe Magazine

Top 100 Companies

World Finance Magazine

Best Client Fund Security 2014

Global Financial Market

Best New Binary Options Broker Europe 2014

Global Banking and Finance

Best Forex Broker in China 2013

CIOT Expo

Best Introducing Broker
Program 2013

International Finance Magazine

Best Forex Broker
Western Europe

IAIR Awards

Best Online Broker Asia 2013

World Finance Magazine

Best Forex Broker
in the Gulf 2013

MENA Dubai FX Show

Best Forex Affiliate
Program 2013
South East Asia

Global Banking and Finance

Best Forex Affiliate
Program 2013
Western Europe

Global Banking and Finance

Best Forex Affiliate
Program 2012

Global Banking and Finance

Best Online Broker
Eastern Europe

World Finance Magazine

Best Online Broker in Asia 2012

World Finance Magazine

Best FX Online Broker 2012

New Europe Magazine