100% Tiền thưởng Tăng Áp

HotForex giới thiệu chương trình “100% SuperCharged Bonus” – “100% Tiền thưởng Tăng Áp” Đặc điểm của Chương trình 100% SuperCharged Bonus Kiếm TIỀN giảm giá hàng ngày của $2 mỗi lô trực tiếp vào tài khoản của bạn. Áp dụng cho MỌI tiền gửi hơn $250. Đòn bẩy của tài khoản cơ bản chiếm ưu […]

100% Tiền thưởng tín dụng

HotForex giới thiệu chương trình “100% Credit Bonus” – “100% Tiền thưởng Tín Dụng” Đặc điểm của Chương trình 100% Credit Bonus Tăng đòn bẩy tài khoản Khách hàng có thể rút hết Bonus đã nhận khi giao dịch đủ số lots quy định = 1/2 Tiền Bonus đã nhận. Ví dụ bạn nhận Bonus […]