Home Uncategorized Chính sách Hối đoái Swap/Rollover

Chính sách Hối đoái Swap/Rollover

by Administrator

Định nghĩa Rollover

Rollover còn gọi là Swap. Đó là phần lãi suất được trả hay cho việc giữ một cam kết thị trường qua đêm. Mỗi một đồng tiền trên thế giới có một lãi suất gắn liền với nó. Vì hối đoái được mua bán theo cặp, mỗi thương vụ không chỉ liên quan đến hai lại tiền tệ khác nhau mà còn là hai lãi suất khác nhau. Nếu lãi suất của đồng tiền quý vị mua cao hơn lãi suất của đồng tiền quý vị bán thì quý vị sẽ có lời –rollover (tiền dương). Nếu lãi suất của đồng tiền quý vị mua thấp hơn lãi suất của đồng tiền quý vị bán thì quý vị sẽ phải trả rollover (tiền âm). Rollover có thể thêm vào một chi phí hay lợi nhuận đáng kể tùy vào thương vụ của quý vị.

Ví dụ về Rollover

Khi quý vị mua cặp EUR/USD, quý vị đang mua euro, và bán đô la Mỹ để trả cho việc này. Nếu lãi suất euro là 1.00%, và lãi suất của Mỹ là 0.25%, quý vị đang mua đồng tiền có lãi suất cao hơn, và quý vị sẽ kiếm được lời rollover — khoảng 0.75% của mức cơ bản hàng năm. Ngược lại, khi quý vị bán cặp EUR/USD, quý vị đang bán đồng tiền có lãi suất cao hơn, và quý vị sẽ trả – mức khoảng 0.75% trên mức cơ bản hàng năm, do quý vị đang trả lãi suất euro và kiếm lời lãi suất Mỹ.

Thời gian đăng ký Rollover

Ngày bắt đầu và kết thúc hối đoái được chúng tôi cho là 9 giờ tối (GMT). Bất kỳ cam kết thị trường nào mở ngay lúc 9 giờ tối (GMT) được cho là đã được giữ qua đêm, và là đối tượng cho rollover. Một cam kết thị trường được mở vào lúc 9:01 giờ tối (GMT) không là đối tượng cho rollover cho tới ngày hôm sau, trong khi một cam kết thị trường được mở vào lúc 8:59 tối (GMT) là đối tượng cho rollover vào lúc 9 giờ tối (GMT).

Một thẻ tín dụng hay ghi nợ của mỗi cam kết thị trường được vào lúc 9 giờ tối (GMT) sẽ xuất hiện trong tài khoản của quý vị và được áp dụng trực tiếp vào số dư trong tài khoản của quý vị.

Ngày cuối tuần và Ngày nghỉ

Hầu hết các ngân hàng trên thế giới đóng cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật, vì vậy không có rollover cho những ngày này, nhưng hầu hết các ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất cho ngày Thứ bảy và Chủ nhật… Để đo lường điều này, công cụ thị trường đăng ký thị trường hối đoái ba ngày rollover vào các Thứ Tư, làm cho ngày Thứ Tư trở thành tiêu biểu rollover ba lần số lượng. Xin lưu ý rằng một vài vụ swap ba lần dùng các công cụ được áp dụng vào ngày Thứ Sáu. Không có rollover vào ngày lễ, nhưng có những ngày cộng thêm trị giá rollover cho hai ngày làm việc trước ngày lễ. Tiêu biểu là, rollover ngày lễ sẽ xảy ra nếu bất kỳ đồng tiền nào có ngày lễ lớn. Vì vậy, ngày President’s (ngày sinh của Washington) ở Mỹ, 21 tháng 2, đóng cửa các ngân hàng Mỹ, và một ngày phụ trội rollover được thêm vào lúc 9 giờ tối (GMT) vào ngày làm việc trước cho tất cả các cặp U.S.D.

Rollover được thể hiện ở đâu?

Để xem tỷ giá hối đoái của ngày hôm nay, chỉ việc nhấp vào đường link sau: : Chi tiết kinh doanh ngoại hối
Để xem tỷ giá hối đoái của kim loại và dầu ngày hôm nay, chỉ việc nhấp vào đường link sau: Kinh doanh loại / kim loại dầu
Để xem tỷ giá hối đoái của các chỉ số ngày hôm nay, chỉ việc nhấp vào đường link sau : Chi tiết kinh doanh chỉ số
Xin lưu ý Mức giá Rollover thường là khác nhau giữa các nhà môi giới.

Related Posts

Leave a Comment