Home Uncategorized Chiến lược giao dịch NZD/USD trung hạn

Chiến lược giao dịch NZD/USD trung hạn

by Administrator

Mua NZD/USD trên vùng 0.625, Cắt lỗ dưới 0.610, Chốt lời 0.690 – 0.713 – 0.7460

Tư vấn kỹ thuật: Vùng 0.625 – 0.640 là vùng hỗ trợ mạnh, Trường hợp giá breakout khỏi vùng hỗ trợ này thì giảm về vùng 0.5790

Forex Trader chúc nhà đầu tư giao dịch thành công!

2015-08-28 NZDUSD, Weekly

Related Posts

Leave a Comment