Home Chiến lược giao dịch Chiến lược giao dịch Bitcoin (BTCUSD)

Chiến lược giao dịch Bitcoin (BTCUSD)

by Nguyen Va

 

Chiến lược giao dịch Bitcoin (BTCUSD)

Sell BTCUSD vùng 4950 target 4500-4000, SL 5100. Buy Stop 5100, Target 6000 USD
Các mức hỗ trợ: 4500 – 4000 – 3500 – 3000 – 2500 – 2000
Cách mức kháng cự: 5000 – 6220 – 6980 – 8200 – 10000

Related Videos

Để lại bình luận