Home Uncategorized Chiến lược giao dịch AUD/USD trung hạn

Chiến lược giao dịch AUD/USD trung hạn

by Administrator

Chiến lược giao dịch AUD/USD trung hạn:

Mua AUD/USD trên vùng 0.715 – 0.725, Cắt lỗ 0.69, Chốt lời 0.779- 0.810

Forextrader.vn sẽ cập nhật chiến lược khi thị trường có thay đổi

Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công!

2015-08-07 - [AUDUSD,Monthly]

Related Posts

Leave a Comment