Home Chiến lược Forex

Chiến lược Forex

by Nguyen Va

Chiến lược giao dịch EUR/USD ngày 13/06/2016

Chiến lược giao dịch EUR/USD ngày 13/06/2016 Bán EUR/USD vùng 1,1304-1,1323 Chốt lời TP1 vùng: 1,1268-1,1280 TP…

Chiến lược giao dịch EUR/CAD ngày 09/06/2016

  Chiến lược giao dịch EUR/CAD ngày 09/06/2016 Mua EUR/CAD vùng 1.4440 Chốt lời TP1:…

Cập nhật chiến lược EUR/GBP ngày 06/06/2016

Cập nhật chiến lược EUR/GBP ngày 06/06/2016 EUR/GBP đạt chốt lời TP1 khi giá giảm…

Chiến lược giao dịch EUR/GBP ngày 06/06/2016

Chiến lược giao dịch EUR/GBP ngày 06/06/2016 Bán EUR/GBP vùng 0.7870 – 0.7900 Target 1 vùng: 0.7776…

Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016

Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016 GBP/AUD đạt Tagert 1 khi giá tăng lên…

Chiến lược giao dịch EUR/JPY ngày 11/05/2016

Chiến lược giao dịch EUR/JPY ngày 11/05/2016 Buy EUR/JPY vùng 123.54 – 123.75, Target 1:…

Chiến lược giao dịch GBP/AUD ngày 11/05/2016

Chiến lược giao dịch GBP/AUD ngày 11/05/2016 Buy GBP/AUD vùng 1,9520-1,9560, Target 1 tại vùng: 1,9694-1,9740 và…

Chiến lược giao dịch NZD/USD trung hạn

Mua NZD/USD trên vùng 0.625, Cắt lỗ dưới 0.610, Chốt lời 0.690 – 0.713 –…