Home Uncategorized Chiến lược Dầu ngày 05/05/2016

Chiến lược Dầu ngày 05/05/2016

by Nguyen Va

oil

Chiến lược giao dịch Dầu ngày 05/05/2016

Buy dầu (USOil) vùng 43.22 – 43.96, TP1 vùng 44.89-45.26, TP2: 46.20

Xem thêm tại: HotForex Analysis

Related Posts

Leave a Comment