Cổ phiếu là một trong những Công cụ Tài chính phổ biến nhất toàn thế giới. HotForex đưa ra những Hợp đồng cho sự chênh lệch.

Kinh doanh cổ phiếu thông qua CFD cho phép những vụ giao dịch hoặc cam kết thị trường ‘Sở hữu’ hay ‘Không sở hữu’ đối với từng cổ phiếu mà không cần phải thực sự sở hữu cổ phiếu.

Bằng việc kinh doanh cổ phiếu với CFD, thông qua những dịch vụ đoạt giải của HotForex, những nhà kinh doanh có thể tận hưởng những lợi ích như:

  • Tính thanh khoản cao và Việc thực thi đáng tin cậy
  • Bán trên bất kỳ CFD nào
  • Tiếp cận với những cổ phiếu luân chuyển nhất tại Mỹ và Anh.
  • Có đầu tư quỹ
  • Giao dịch Cổ phiếu từ cùng tài khoản mà quý vị kinh doanh Ngoại hối, Hàng hóa và Các chỉ số
  • Giao dịch quy mô lớn hơn thông qua việc sử dụng đòn bẩy

Định giá Chính xác

Giá cả cho Cổ phiếu trên CFD được HotForex đưa ra theo sát giá thực tế của những cổ phiếu được mua bán trên thị trường trao đổi. Mức hoa hồng là 0.10% và mức biên yêu cầu là 5%-10% của rủi ro tiềm ẩn.

Chi tiết Kinh doanh Cổ phiếu CFD

 

Mô tả Kích cỡ lô 1 sử dụng biên Mức chênh lệch Bid/Ask Swap bán *** Swap mua *** Mức Hạn chế và Mức dừng Phí giao dịch Thay đổi Giá trị Cổ phiếu tính bằng USD
NYSE*
Alcoa 100 Shares 10% 0.04 -0.08 -0.10 0.03 0.10% $0.01
ALIBABA**** 100 Shares 20% 0.04 -0.32 -0.41 0.03 0.10% $0.01
American Express 100 Shares 10% 0.04 -0.77 -0.58 0.03 0.10% $0.01
Bank Of America 100 Shares 10% 0.04 -0.16 -0.14 0.02 0.10% $0.01
Boeing Co 100 Shares 10% 0.04 -0.78 -0.96 0.05 0.10% $0.01
Chevron Corp 100 Shares 10% 0.04 -0.73 -0.90 0.05 0.10% $0.01
Coca Cola Inc. 100 Shares 10% 0.04 -0.24 -0.29 0.05 0.10% $0.01
General Electric 100 Shares 10% 0.04 -0.16 -0.20 0.03 0.10% $0.01
Goldman Sachs 100 Shares 10% 0.06 -0.99 -1.21 0.05 0.10% $0.01
Hilton 100 Shares 10% 0.02 -0.13 -0.16 0.05 0.10% $0.01
IBM 100 Shares 10% 0.05 -156 104 0.10 0.10% $0.01
MasterCard 100 Shares 10% 0.55 -19.20 12.80 0.40 0.10% $0.01
McDonalds 100 Shares 10% 0.04 -0.61 -0.74 0.03 0.10% $0.01
Pfizer 100 Shares 10% 0.01 -0.19 -0.24 0.03 0.10% $0.01
Twitter 100 Shares 10% 0.04 -0.27 -0.32 -0.05 0.10% $0.01
NASDAQ*
Amazon 100 Shares 10% 0.20 -1.99 -2.43 0.10 0.10% $0.01
APPLE 100 Shares 10% 0.12 -0.68 -0.83 0.15 0.10% $0.01
Cisco Systems 100 Shares 10% 0.04 -0.14 -0.17 0.03 0.10% $0.01
eBay 100 Shares 10% 0.04 -0.33 -0.40 0.03 0.10% $0.01
FaceBook Inc 100 Shares 10% 0.04 -0.36 -0.43 0.03 0.10% $0.01
Google 100 Shares 10% 0.45 -3.36 -4.11 0.30 0.10% $0.01
Illumina Inc 100 Shares 10% 0.12 -0.88 -1.07 0.30 0.10% $0.01
Intel 100 Shares 10% 0.04 -0.20 -0.17 0.03 0.10% $0.01
Microsoft 100 Shares 10% 0.04 -0.25 -0.30 0.03 0.10% $0.01
Qualcomm Inc. 100 Shares 10% 0.04 -0.49 -0.60 0.03 0.10% $0.01
Teva Pharmaceutical 100 Shares 10% 0.04 -0.32 -0.39 0.05 0.10% $0.01
LSE**
Anglo American 100 Shares 10% 1.00 -0.14 -0.22 1.50 0.10% 0.01 * GBPUSD
Barclays 100 Shares 10% 0.11 -0.02 -0.03 0.15 0.10% 0.01 * GBPUSD
British Airways 100 Shares 10% 0.03 -0.04 -0.06 0.30 0.10% 0.01 * GBPUSD
BP Plc 100 Shares 10% 0.12 -0.04 -0.07 0.15 0.10% 0.01 * GBPUSD
HSBC Holdings 100 Shares 10% 0.02 -0.06 -0.08 0.30 0.10% 0.01 * GBPUSD
Lloyds TSB Group Plc. 100 Shares 10% 0.03 -0.01 -0.01 0.05 0.10% 0.01 * GBPUSD
Royal Bank Of Scotland Group Plc. 100 Shares 10% 0.20 -0.03 -0.04 0.30 0.10% 0.01 * GBPUSD
Rio Tinto Group 100 Shares 10% 1.00 -0.31 -0.47 1.50 0.10% 0.01 * GBPUSD
Tesco Plc 100 Shares 10% 0.12 -0.03 -0.04 0.15 0.10% 0.01 * GBPUSD
Vodafone 100 Shares 10% 0.08 -0.03 -0.04 0.10 0.10% 0.01 * GBPUSD

Giờ giao dịch

* Giờ giao dịch cho Thị trường Cổ phiếu Mỹ 16:31 – 22:55 Thứ Hai tới Thứ Sáu.
** Giờ giao dịch cho Thị trường Chứng khoán Luân Đôn 10:01 – 18:25 Thứ Hai tới Thứ Sáu.
Cổ phẩn UK/LSE được đặt giá bằng Pence

 

***Triple Swaps is applied on Wednesday. Swaps may be adjusted daily based on market conditions and are applicable to all open positions. The rates are provided by our Liquidity Providers and are adjusted for corporate actions such as dividends payout.

**** Maximum Trade Size is 5 lots

NOTE – All Pending Orders will be force closed during market breaks. In case any order is left pending, it will be automatically deleted after the daily market closure time.

Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::
Mùa đông: GMT+2
Mùa hè: GMT+3 (DST)