Home Sản phẩm giao dịch Chỉ số

Chỉ số

by Administrator

 

Chỉ Số Chênh lệch Điển hình Swap bán *** Swap mua *** Mức Hạn chế và Mức dừng sử dụng biên * Tick Value ** per lot đồng Kích thước (1 lot)
AUS200 2 -0.50 -0.85 7 200 $1 * AUDUSD 1
FRA40 1 -0.50 -0.85 5 200 $1 * EURUSD 1
GER30 3 -0.50 -1.26 5 200 $1 * EURUSD 1
HKG33 15 -0.50 -0.85 25 300 $1 / USDHKD 1
ITA40 20 -0.50 -2.54 20 400 $1 * EURUSD 1
SPA35 10 -0.50 -1.22 12 200 $1 * EURUSD 1
SUI30 4 -0.50 -0.85 8 200 $1 * USDCHF 1
UK100 1 -0.50 -1.22 4 200 $1 * GBPUSD 1
USA100 2 -0.50 -0.85 4 50 $1 1
USA30 4 -0.50 -1.95 6 100 $1 1
USA500 0.5 -0.50 -2.17 20 160 $1 1

 

* Mức biên dựa trên quy mô đầu tư của 1 lot
** 1 lot tương ứng với 1 hợp đồng
*** Swap ba lần được áp dụng vào Thứ Sáu thay vì Thứ Tư.
Có mức hoa hồng $2 cho một lot được mua bán (một vòng mua bán hoàn tất)

Attention: CFD Indices products allow traders to potentially profit or loss from the fluctuations in the price of the underlying cash index. Traders should take reasonable care to maintain sufficient available funds to avoid negative account equity due to position size and overnight swap charges especially during ex-dividend dates.

Giờ giao dịch

Sản phẩm Mua Giờ giao dịch **** Giờ nghỉ ****
USA30 Mon 01:00 – Fri 23:15 Daily from 23:15 until 23.30
USA500 Mon 01:00 – Fri 23:15 Daily from 23:15 until 23.30
USA100 Mon 01:00 – Fri 23:15 Daily from 23:15 until 23.30
UK100 Daily 09:00 – 23:00 Không có
GER30 Daily 09:00- 23:00 Không có
ITA40 Daily 10:00 – 18:40 Không có
SPA35 Daily 10:00 – 18:30 Không có
FRA40 Daily 09:00 – 23:00 Không có
HKG33 Daily 04:15 – 11:15 Daily 07:00 – 08:00
SUI30 Daily 08:50- 18:25 Không có
AUS200 Daily 02:50 – 23:00 Daily 09:30 – 10:10
SHCOMP Daily 04:30 – 06:30, 08:00:10:00 Daily 06:30 – 08:00, 10:00 – 04:30
USDIndex Daily 03:00 – 23:55 Daily 00:00 – 03:00

Ngày Hết hạn Hợp đồng

Công cụ June September December March
USDIndex 12/06/2015 12/09/2015 12/12/2015 12/03/2016

 

Chú ý: Trong khoảng thời gian từ 23:55 tới 00:05 thời gian máy chủ tăng mức chênh lệch và giảm tính thanh khoản có thể xảy ra do việc xoay vòng thu nhập của ngân hàng xảy ra hàng ngày. Trong trường hợp không đủ thanh khoản/chênh lệch trong thời gian xoay vòng của ngân hàng, mức chênh lệch có thể được mở rộng và sự giảm giá quá mức có thể xảy ra. Vì vậy, các lệnh sẽ không được thực hiện trong những khoảng thời gian này.

**** Vui lòng lưu ý rằng Giờ Máy chủ phụ thuộc vào Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày (DST), bắt đầu vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 và kết thúc vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10.

Giờ Máy chủ::

Mùa đông: GMT+2

Mùa hè: GMT+3 (DST)

Related Videos