Home Uncategorized Cập nhật chiến lược cổ phiếu Apple

Cập nhật chiến lược cổ phiếu Apple

by Administrator

Lệnh Bán lướt sóng Cổ Phiếu Apple (110 – 112) chạm Chốt lời khi giá giảm về 105 (TP: 104)

Đồng thời chạm vùng Mua (102-104) và tăng đạt TP3: 119 giá hiện tại là 121 kỷ lục mới của Apple.

Chúng tôi sẽ cập nhật chiến lược mới khi có tín hiệu.

Related Posts

Leave a Comment