Chiến lược giao dịch cổ phiếu Apple

Chiến lược giao dịch chỉ số cổ phiếu Apple: Bán cổ phiếu Apple vùng giá 110 -112$, Cắt lỗ tại giá 115$, Chốt lời tại giá 104$ Canh mua vùng giá 102-104$, Cắt lỗ tại giá 98$, Chốt lời tại những mức: 110 – 115 – 119$ Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành […]