Home Chương trình khuyến mãi 100% Tiền thưởng tín dụng

100% Tiền thưởng tín dụng

by Administrator

HotForex giới thiệu chương trình “100% Credit Bonus” – “100% Tiền thưởng Tín Dụng”

Đặc điểm của Chương trình 100% Credit Bonus

 • Tăng đòn bẩy tài khoản
 • Khách hàng có thể rút hết Bonus đã nhận khi giao dịch đủ số lots quy định = 1/2 Tiền Bonus đã nhận. Ví dụ bạn nhận Bonus 200$ thì tài khoản đó bạn phải giao dịch đủ 200/2=100 lot bạn được rút Bonus 200$ đã nhận
 • Không giới hạn thời gian phải hoàn thành khối lượng giao dịch. HotForex khuyến khích khách hàng giao dịch thận trọng
 • Khách hàng không thể giao dịch lỗ vào tiền Bonus. Ví dụ: Bạn Nạp tiền tài khoản HotForex là 100$ và bạn tham gia Bonus 100% Tín dụng. Khi bạn lỗ tài khoản bạn giảm về còn 100$ thì bạn không thể giao dịch tiếp

Điều khoản điều kiện áp dụng

 • Chương trình “100% Credit Bonus” được tổ chức bởi HotForex dưới sự giám sát và theo quy định của Ủy ban Dịch vụ tài chính (FSC) của Cộng hòa Mauritius – HotForex được cấp phép bởi Cysec | FSC | FCA
  Thời gian bắt đầu chương trình 11/11/2013
 • HotForex có quyền thu hồi Bonus nếu phát hiện khách hàng có hành vi gian lận, lợi dụng Bonus
 • Bonus áp dụng cho các khoản nạp từ 100$ trở lên với các loại tài khoản sau: Tài khoản Micro, Tài khoản Premium, Islamic, FIX and Currenex
 • Khi khách hàng hoàn thành khối lượng lot yêu cầu, bạn phải gửi email tới support@hotforex.com để được rút Bonus. Nếu sau 3 tháng, khách hàng không yêu cầu nhận Bonus thì khách hàng sẽ mất quyền lợi nhận thưởng
 • Số tiền Bonus mà 1 tài khoản có thể nhận được là 30.000 USD, nếu 1 khách hàng có nhiều tài khoản bổ sung khách nữa thì tổng số tiền Bonus có thể nhận là 100.000 USD
 • Khi khách hàng rút tiền thì tài khoản cũng sẽ bị trừ số tiền tương ứng tối đa bằng Bonus đá nhận
  Trong trường hợp chọn 100% tiền thưởng tín dụng thì sẽ không có cảnh báo Margin Call

Tham khảo Điều khoản điều kiện chi tiết

Related Posts

Leave a Comment