Home Chương trình khuyến mãi 100% Tiền thưởng Tăng Áp

100% Tiền thưởng Tăng Áp

by Administrator

HotForex giới thiệu chương trình “100% SuperCharged Bonus” – “100% Tiền thưởng Tăng Áp”

Đặc điểm của Chương trình 100% SuperCharged Bonus

  • Kiếm TIỀN giảm giá hàng ngày của $2 mỗi lô trực tiếp vào tài khoản của bạn.
  • Áp dụng cho MỌI tiền gửi hơn $250.
  • Đòn bẩy của tài khoản cơ bản chiếm ưu thế.
  • Tiền thưởng tích lũy tối đa $50,000.
  • Tăng đòn bẩy tài khoản.
  • Giảm giá tích lũy tối đa $8,000.
  • Tiền Thưởng Tín Dụng Giảm Giá Ngay Lập Tức 100% là một chương trình hai tầng này sẽ cho phép bạn tăng đồng thời tận dụng tài khoản của bạn và kiếm được giảm giá tiền hào phóng đối với hoạt động kinh doanh của bạn. Các khoản tiền gửi tối thiểu chỉ là $250 và bạn có thể nhận được tiền thưởng lên đến $50,000!

Các điều khoản điều kiện áp dụng

Related Posts

Leave a Comment