Administrator Tháng Bảy 1, 2015 Không có phản hồi

Tài liệu pháp lý

Hồ sơ Pháp lý

Sự tự tin tạo cảm hứng thông qua sự minh bạch.

Để hiểu đầy đủ ý nghĩa của thương mại với HotForex, xin vui lòng tải về và đọc các tài liệu pháp lý:

 1. Thỏa thuận mở tài khoản
 2. Điều khoản giao dịch
 3. Chính sách riêng tư
 4. Thông báo rủi ro
 5. Chính sách phân loại khách hàng
 6. Giải quyết khiếu nại
 7. Quỹ bồi thường Nhà đầu tư
 8. Chính sách thực hiện lệnh
 9. Tiết lộ rủi ro công cụ tài chính
 10. Xung đột lợi ích
 11. 100% Thưởng Tăng áp
 12. 100% Thưởng Tín dụng