Administrator Tháng Tám 20, 2015 Không có phản hồi

Cập nhật chiến lược Vàng ngày 07/08/2014 (tiếp theo)

Lệnh mua Vàng trên vùng 1068 đạt chốt lời TP2: 1130 khi giá tăng lên vùng 1135. Đồng thời lệnh mua tiếp vùng 1106-08 được cập nhật ngày 11/08/2015 đạt chốt lời.

Nhà đầu tư canh bán lướt sóng vùng 1135-36, Cắt lỗ 1139, Chốt lời 1130 – 1120

Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công!

2015-08-20 XAUUSD,H4

Administrator Tháng Tám 11, 2015 Không có phản hồi

Cập nhật chiến lược Vàng ngày 07/08/2015

Chiến lược mua Vàng trên vùng 1068 đạt TP1 1106

Nhà đầu tư có thể chốt lời 1/2 khối lượng đồng thời kéo cắt lỗ về bằng giá vào và giữ lệnh về TP2: 1130

Tư vấn kỹ thuật: Vàng khớp TP1 tại 1106 và giảm về 1093 khi gặp mức kháng cự này. Đồng thời tăng mạnh ngay sau đó vì giá gặp vùng hỗ trợ mạnh 1098 (Là vùng kháng cự của tuần trước).

Nhận định cá nhân: Non-Farm ngày 07/08/2015 đẩy giá Vàng từ vùng kháng cự 1098 về 1082 và tăng mạnh như dự đoán của Forex Trader. đạt chốt lời Tp1: 1106

Giá Vàng hiện tại giao động ở vùng 1108 nhà đầu tư có thẻ tiếp tục canh mua ở vùng 1106 – 1108 này.

Forex Trader sẽ cập nhật chiến lược khi có thay đổi về thi trường.

Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công!

2015-08-11-XAUUSD H4

Administrator Tháng Tám 7, 2015 Không có phản hồi

Chiến lược Vàng ngày 07/08/2015

Chiến lược giao dịch Vàng:

Mua trên giá 1068, Cắt lỗ 1050, Chốt lời 1106 – 1130

Tư vấn kỹ thuật: Khi giá không vượt qua được vùng kháng cự 1098 thì giảm về vùng 1075 nhà đầu tư canh mua tiếp ở vùng này.

Nhận định cá nhân: Bảng lương phi nông nghiệp (Non-Farm) sẽ làm giá vàng giảm về vùng 1075 sau đó tăng lên vùng 1130.

ForexTrader.vn sẽ cập nhật chiến lược khi thị trường có thay đổi.

Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công!

2015-08-07 - [XAUUSD,Daily]