Nguyen Va June 7, 2016 No Comments

Cập nhật chiến lược EUR/GBP ngày 06/06/2016

EURGBP 06-06-2016 (hit TP1)

Cập nhật chiến lược EUR/GBP ngày 06/06/2016

EUR/GBP đạt chốt lời TP1 khi giá giảm về vùng 0.7776 – 0.7800
Nhà đầu tư an toàn chốt lời tại TP1 này
Mạo hiêm chốt 1/2 khối lượng đồng thời kéo SL về điểm vào và giữ lệnh về mục tiêu tiếp theo: 0.7690 – 0.7720

Xem chi tiết tại: HotForex Analysis

Nguyen Va May 12, 2016 No Comments

Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016

GBPAUD 12-05-2016

Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016

GBP/AUD đạt Tagert 1 khi giá tăng lên 1.9694, nhà đầu tư an toàn chốt lời ở Target 1. Mạo hiểm chốt 1/2 khối lượng và giữ lệnh về Target 2 vùng 1,9795-1,9820

Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công!

Xem chi tiết tại: HotForex Analysis