Nguyen Va Tháng Sáu 7, 2016 Không có phản hồi

Cập nhật chiến lược EUR/GBP ngày 06/06/2016

EURGBP 06-06-2016 (hit TP1)

Cập nhật chiến lược EUR/GBP ngày 06/06/2016

EUR/GBP đạt chốt lời TP1 khi giá giảm về vùng 0.7776 – 0.7800
Nhà đầu tư an toàn chốt lời tại TP1 này
Mạo hiêm chốt 1/2 khối lượng đồng thời kéo SL về điểm vào và giữ lệnh về mục tiêu tiếp theo: 0.7690 – 0.7720

Xem chi tiết tại: HotForex Analysis

Nguyen Va Tháng Năm 12, 2016 Không có phản hồi

Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016

GBPAUD 12-05-2016

Cập nhật chiến lược GBP/AUD ngày 11/05/2016

GBP/AUD đạt Tagert 1 khi giá tăng lên 1.9694, nhà đầu tư an toàn chốt lời ở Target 1. Mạo hiểm chốt 1/2 khối lượng và giữ lệnh về Target 2 vùng 1,9795-1,9820

Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công!

Xem chi tiết tại: HotForex Analysis

Administrator Tháng Tám 28, 2015 Không có phản hồi

Chiến lược giao dịch NZD/USD trung hạn

Mua NZD/USD trên vùng 0.625, Cắt lỗ dưới 0.610, Chốt lời 0.690 – 0.713 – 0.7460

Tư vấn kỹ thuật: Vùng 0.625 – 0.640 là vùng hỗ trợ mạnh, Trường hợp giá breakout khỏi vùng hỗ trợ này thì giảm về vùng 0.5790

Forex Trader chúc nhà đầu tư giao dịch thành công!

2015-08-28 NZDUSD, Weekly