Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn - Cảm ơn bạn đã lựa chọn Forex Trader

24/7

Hỗ trợ 24/7

Văn Phòng HotForex

62 Ng Thái Bình, Q1

+84 938 357 368

Nạp rút tiền

 • Các yêu cầu rút tiền được gửi trước 10:00 theo giờ máy chủ sẽ được xử lý vào cùng ngày làm việc từ 7:00 sáng đến 5:00 chiều theo giờ máy chủ.
 • Rút tiền tương ứng với phương thức thanh toán của quý vị. Mẫu có thể được tìm thấy ở Trader's Room
 • click here for additional Withdrawal Conditions
CÁC QUYỀN CHỌN Max. Số tiền rút Số tiền rút Tối thiểu Thời gian Rút Phí rút Rút
 • Chuyển tiền Bằng điện
  HideShow
 • không có giới hạn $100 2-7 business days, depending on your corresponding bank Tùy thuộc vào ngân hàng tương ứng của quý vị Rút
 • Thẻ tín dụng
  HideShow
 • $10,000 $15 2 - 10 ngày làm việc Không có Rút
  $10,000 $15 2 - 10 ngày làm việc Không có Rút
  $10,000 $5 2 - 10 ngày làm việc Không có Rút
 • Lựa Chọn Thanh Toán Trực Tuyến
  HideShow
 • $5,000 $5 Không có Rút
  $4,000 $5 Không có Rút
  $10,000 $5 Không có Rút
  $5,000 $5 Không có Rút
  $7,000 $50 Không có Rút
CÁC QUYỀN CHỌN Max. Số tiền rút Số tiền rút Tối thiểu Thời gian Rút Phí rút Rút
 • Chuyển tiền Bằng điện
  HideShow
 • không có giới hạn $100 2-7 business days, depending on your corresponding bank Tùy thuộc vào ngân hàng tương ứng của quý vị Rút
 • Thẻ tín dụng
  HideShow
 • $10,000 $15 2 - 10 ngày làm việc Không có Rút
  $10,000 $15 2 - 10 ngày làm việc Không có Rút
  $10,000 $5 2 - 10 ngày làm việc Không có Rút
 • Lựa Chọn Thanh Toán Trực Tuyến
  HideShow
 • $5,000 $5 Không có Rút
  $4,000 $5 Không có Rút
  $10,000 $5 Không có Rút
  $5,000 $5 Không có Rút
  $7,000 $50 Không có Rút

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top