Administrator Tháng Hai 10, 2015 Không có phản hồi

Lệnh Bán lướt sóng Cổ Phiếu Apple (110 – 112) chạm Chốt lời khi giá giảm về 105 (TP: 104)

Đồng thời chạm vùng Mua (102-104) và tăng đạt TP3: 119 giá hiện tại là 121 kỷ lục mới của Apple.

Chúng tôi sẽ cập nhật chiến lược mới khi có tín hiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *