Administrator Tháng Một 1, 2015 Không có phản hồi

Chiến lược giao dịch cổ phiếu Apple

Chiến lược giao dịch chỉ số cổ phiếu Apple:
Bán cổ phiếu Apple vùng giá 110 -112$, Cắt lỗ tại giá 115$, Chốt lời tại giá 104$
Canh mua vùng giá 102-104$, Cắt lỗ tại giá 98$, Chốt lời tại những mức: 110 – 115 – 119$

Chúc quý nhà đầu tư giao dịch thành công!